hegglia2014

Det ble avholdt årsmøte i Hegglia Vel onsdag 19. mai 2010 kl 20.00 på parkeringsplassen i midtre Hegglia etter vårens dugnad. Oppmøtet var overveldende stort.

Saker som var til behandling:

  1. Årsberetning
  2. Regnskap
  3. Valg av nytt styre (2 nye medlemmer)
  4. Innkomne forslag
  5. Eventuelt

Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og godkjent, med kommentar om at det ønskes sponsor oversikt i regnskapet.

Følgende styremedlemmer fortsetter et år til:
Formann Jan Olav Bollmann Hegglia 2a 905 17 609
Kasserer Ingvar Narvestad Hegglia 23a 996 40 801
Styremedlem Lars Kristian Drangsholt Hegglia 15c 916 16 775

Følgende gikk ut:
Styremedlem Heidi Eklund Hegglia 9c --- --- ---

Nye styremedlemmer:
Styremedlem Gisle Holteberg Hegglia 2b 901 10 222
Styremedlem Heidi Eklund Hegglia 9c

Det nye styret konstituerer sekretær på første styremøte.

Det var ingen innkomne forslag.

Under eventuelt ble følgende saker tatt opp:

  1. Neste års dugnad skal proritere lekeplassen ved Hegglia 8-12.
  2. Det ble godt mottatt å trimme skogen i midtre Hegglia.
  3. Styret bør sjekke mulighetene for tildeling av idrettsmidler etc for å fremskaffe mer penger i vel-kassa.
  4. Gjerde mor lekeplassen ved Hegglia 11 må byttes. Det ble foreslått at beboere som vil ta tak i dette må ta kontakt med styret slik at ekstraordinær dugnad kan avholdes på privat iniativ.
  5. Styret må purre kommunen på asfaltering av Hegglia.

Møtet ble avsluttet kl. 21.30.

Jan Olav Bollmann
referent og formann


Kommenter:

Del denne siden: Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

logo

Alt i båtutstyr til  rimelige priser.


wildsupplyPremium Jerkey Beed


Melona ønsketingØnsketing

kristiansand-170px

thumb 2009 Web Norge logo W


Webløsning ©2009-2014 av Web Norge basert på Joomla 2.5