hegglia2014

Det ble avholdt årsmøte i Hegglia Vel onsdag 19. november kl 19.00 i Åsane grendehus.

Saker som var til behandling:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Valg av nytt styre (4 nye medlemmer)
 4. Innkomne forslag
 5. Eventuelt

Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

Styret 2007-2008 har bestått av:
Leder: Siri Høyland Hegglia 27c
Kasserer: Morten Brekke Olsen Hegglia 24d
Sekretær: Heidi Kristensen Hegglia 8b

 

Nytt styre ble valgt på årsmøtet:
Heidi Kristensen Hegglia 8b 920 20 801
Jan Olav Bollmann Hegglia 2a 905 17 609
Lars Kristian Drangsholt Hegglia 15c 916 16 775
Ingvar Narvestad Hegglia 23a 996 40 801


Det nye styret konstituerer seg på første møte.

Det var ingen innkomne forslag.
Under eventuelt ble følgende saker tatt opp:

 1. Ruste opp lekeapparatene.
  -Det bør søkes kommunen om midler til å kjøpe noen nye apparater, evt. Oppgradere de gamle.
  - Styret tar en runde på alle lekeplassene i Hegglia for å se på tilstandene.
 2. I 2007 ble det ikke sendt ut giro på kontingent. Dette bør gjøres i 2008 for å få inn penger som evt. kan gå til å oppruste lekeplassene eller annet fellesområde.
  Det ble enstemmig vedtatt å øke kontingenten til kr. 250,-.
 3. Det kom forslag om å lage egen hjemmeside for Hegglia Vel. Styret tar stilling til dette på første møte.
  - Anmerkning: Styret vedtok under inspeksjon av lekeparkene å opprette websdier.
 4. Det kom inn forslag om at beboeresom ikke stiller opp på dugnad må betale (for eksempel kr, 300,-).
  Forslaget falt.

Møtet ble avsluttet kl. 20.30.

Heidi Kristensen
referent


Kommenter:

Del denne siden: Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

logo

Alt i båtutstyr til  rimelige priser.


wildsupplyPremium Jerkey Beed


Melona ønsketingØnsketing

kristiansand-170px

thumb 2009 Web Norge logo W


Webløsning ©2009-2014 av Web Norge basert på Joomla 2.5