Hegglia Vel har fått kr 15'000 i tildelte midler fra Kristiansand kommune til opprusting av lekeplasser i 2009. Vi må dokumentere bruk av penger. Denne uken vil vi bestille nytt huskestativ og gynge til lekeparken nede. Samtidig bestiller vi sand til sandkassene.